تاریخچه آجیل و خشکبار

آجیل و خشکبار متشکل از میوه های خشک شده و همچنین انواع مغز دانه هاست. واژه ی خشکبار که در گذشته به ص...

ادامه مطلب