قابل توجه مشتریان محترم دقت بفرمایید کیک های غیر سفارشی که از سایت خریداری میکنید ممکن است دارای دیزاین متفاوت باشند