پک حلوا ویفری

460,000 تومان
پک حلوا ویفری سولدوش تازه داخل هر بسته بین 85 تا 95 عدد (ممکن است شکل ویفرها با توجه به